1 Created with Sketch.

Leerlingenraad

De leerlingenraad voor 2018-2019 bestaat uit 8 leerlingen:

Delano, Noor, Soufian, Gabriël, Devika, Frédérique, Shiven en Mai-Li.

Onze school heeft sinds enkele jaren een leerlingenraad voor de kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. De leerlingenraad praat mee over het beleid in de school.

Eerdergenoemde groepen kiezen uit elke klas één kind dat hen zal vertegenwoordigen in de raad. Voorafgaand aan de verkiezingen voeren de kinderen die zich beschikbaar hebben gesteld campagne, presenteren en profileren zij zichzelf en natuurlijk de punten die zij van groot belang vinden.