1 Created with Sketch.

Schooltijden

Groep 1 tot en met 8:
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Uitzonderingen:
Woensdag:
Groep 1 tot en met 8 tot 12.00 uur. Op woensdagmiddag hebben alle kinderen vrij.

Vrijdag:
Groep 1 tot en met 4: Vrijdagmiddag geen les.

Tijdens de ochtenduren hebben de kinderen 15 minuten pauze.

Regels voor aanvang en einde schooltijd.

Op school willen we graag effectief omgaan met de lestijd. Daarom verzamelen de leerlingen zich per groep bij het belsignaal op het plein. De leerkracht haalt de leerlingen op en samen lopen zij naar de klas, waar de les snel kan beginnen. Een kwartier voor schooltijd is pleinwacht aanwezig.

Na de eindtijd gaan de kinderen naar huis. Indien een kind langer op school blijft, wordt er telefonisch contact opgenomen met de ouders.