1 Created with Sketch.

Ons verhaal

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 8000 uren toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Onze inzet is dat zij er later op een positieve wijze op terug zien.

U kiest met zorg een school

Wij kiezen met zorg de onderwijsvorm en inhoud om goed onderwijs waar te maken.
Scholen verschillen, in manier van werken, in sfeer en in wat de kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom heeft de overheid aan basisscholen gevraagd om een schoolgids te maken.

De schoolgids helpt u bij het maken van een keuze voor een basisschool. In de schoolgids schrijft de school over de werkwijzen, de sfeer en de extra accenten die men in het onderwijs legt, over welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.

Natuurlijk is de gids ook bedoeld voor ouders, die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op De Omnibus halen. Zij kunnen deze gids ook als een naslagwerk gebruiken. Op deze website kunnen de actuele gegevens en activiteiten van onze school gelezen worden.

In onze Schoolgids 2021-2022 spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij die volwassenen, die de zorg voor onze leerlingen hebben.
In het proces van voortdurend zoeken naar verbeteringen hechten wij veel waarde aan betrokkenheid en contacten met ouders. Immers, het gaat om uw kind(eren).

Voor de kinderen is de schooltijd een belangrijk deel van hun kinderleven. We hopen dat u deze gids met plezier leest. De gids kan aanleiding zijn voor vragen.
Wanneer er vragen zijn, kom dan gerust langs. We gaan er graag op in. In een persoonlijk gesprek is het mogelijk om bepaalde zaken, vragen en wensen uitgebreider te bekijken.