1 Created with Sketch.

Naschools aanbod

Op De Omnibus bieden we naschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn vooral op gebied van bewegen en gezondheid. Zowel ouderraad, de MR, het schoolteam, bestuur en gemeente ondersteunen’ deze initiatieven.

Het naschoolse aanbod van de Omnibus heeft als doel samensmelting van educatie en naschools aanbod. Het leren op school wordt verbonden met leren buiten de school, waarmee verrijking binnen en buiten het onderwijs van het aanbod wordt gecreëerd. 

Een van de activiteiten is kookles. Hieronder ziet u wat foto’s van deze activiteit: