1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

Momenteel hebben wij een vacature voor een MR lid!

De basisschool is een belangrijke plek voor het leven van een kind. Hier start het leerproces en ontwikkelen kinderen zich van peuter naar puber. Ze worden klaargemaakt voor de ingewikkelde maatschappij waarin we leven. Welke beleidskeuzen de school maakt heeft direct invloed op de beleving van school voor het kind. Op welke manier wordt er onderwijs gegeven, hoe groot zijn de klassen en is er aandacht voor nieuwe media?

Voor de leerkrachten is het hun baan en is de school hun werkgever. Het beleid wat de school uitvoert heeft direct invloed op hun  werkbeleving. Hoeveel collega’s zijn er om volgend jaar de groepen te draaien, kan de school onderwijsvernieuwingen goed doorvoeren en hoe kunnen we het ziekteverzuim het beste begeleiden.

Al deze zaken komen aan bod in de Medezeggenschapsraad van De Omnibus. De MR bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. Samen met de directeur, als vertegenwoordiger van het schoolbestuur, worden belangrijke zaken besproken. In sommige gevallen moet de MR besluiten nemen over te volgen beleid, bij andere onderwerpen brengen zij advies uit aan het schoolbestuur. De taken en bevoegdheden van de MR zijn bij wet vastgelegd in een reglement. Zo bepaalt de MR mede het beleid die de school voert en bewaken zij de kwaliteit.

Ouders en leerkrachten kunnen zich, bij een open plek in de samenstelling, verkiesbaar stellen voor de MR. Indien er meer kandidaten zijn dan plekken, wordt er door de MR een verkiezing uitgeschreven. Wel is het zo dat de ouder vertegenwoordiging in de MR door de ouders gekozen wordt, en de leerkrachten vertegenwoordiging door de leerkrachten.

Als er niet meer kandidaten zijn dan plekken, worden er geen verkiezingen uitgeschreven.

De MR is de vertegenwoordiging van de ouders en de leerkrachten op school. Mocht u vragen hebben of opmerkingen over hoe het op school loopt, of goede ideeën hebben waardoor we de school nog beter kunnen maken, horen wij dit graag. U kunt altijd via de onderstaande link contact opnemen of een van de leden benaderen. Wij vertegenwoordigen namelijk ook u.

Leden Medezeggenschapsraad:

Jerry de Keirsmaeker
Diana Oosterwaal
vacature
Elfriede van Laere
Ralf Eversdijk

Notulen MR:

Notulen MR 19-03-2019