1 Created with Sketch.

Missie en visie

Wat vinden wij goed onderwijs?
Onze visie: Ieder kind op onze school heeft een eigen sociale achtergrond en een eigen aangeboren talent. Beiden zijn belangrijk om succesvol te kunnen zijn, niet alleen op school maar ook in de wereld waarin jong en oud met elkaar wonen, werken en spelen.
Wij hebben een optimistische instelling, zetten in op een positief zelfbeeld van kinderen en hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheden tot ontwikkeling van ieders talenten.
Onbevooroordeeld, rekening houdend met verschillen en met respect voor verschillen in de sociale achtergrond en in aanleg willen we leerlingen ondersteunen.
Dit komt tot uiting in de wijze waarop de schoolontwikkeling mede wordt afgestemd op maatschappelijke ontwikkelingen en de wijze waarop we systematisch de kwaliteit van ons onderwijs bewaken.
De samenleving verandert voortdurend en heeft een grote invloed op de wijze waarop mensen leven en werken: technologisering, digitalisering, medialisering maar ook individualisering spelen in toenemende mate een rol.
Wij proberen hier op in te spelen door onze leerlingen de juiste bagage mee te geven om in de samenleving van nu en straks goed te kunnen functioneren: het mee geven van de juiste kennis, de juiste houding en vaardigheden.