1 Created with Sketch.

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

In het schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zetten we nadrukkelijk in op een aantal kwaliteitsaspecten:

1. Vaardig zijn in het lesgeven volgens het model EDI dit ook toepassen in onze les.
2. Duidelijke regels; herkenbaar en zichtbaar voor alle betrokkenen.
3. Zoeken van manieren om tegemoet te komen aan verschillen in onderwijsbehoeften bij kinderen. Nog ‘beter’ omgaan met verschillen tussen leerlingen.
4. Datamuur gebruiken om “resultaten” bij te houden / weer te geven wat gaan we doen.
5. We hebben een groepsplan gedrag op alle preventieniveaus.
6. Kiezen en invoeren van ‘aanbod sociale competenties’
7. Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de ‘opbrengsten’ van alle groepen.

Dit houdt in dat we deze onderwerpen regelmatig aan bod laten komen tijdens een teamoverleg en dat we hiervoor scholingsbijeenkomsten hebben georganiseerd.